مرکز پرستاری تدبیر 

درباره با ما

درباره مرکز پرستاری تدبیر

مرکزشبانه روزی تدبیربامجوزرسمی به شماره 838 که ابلاغیه قانونی آن به سازمان ثبت شرکتها،روزنامه رسمی و سازمان اسنادرسمی کشور رسیده،با همکاری پرسنل مجرب جهت ارائه کلیه خدمات پرستار و نگهداری از سالمند،بیمار،کودک درمنزل باعقد قراردادرسمی و تضمین 100%درخدمت خانواده های محترم میباشد.

رضایت کارفرمایان و پرستاران دلیل موفقیت ماست

مارا به دو ستان خود معرفی کنید

از اهداف مرکز تدبیر در طی این سالیان این بوده که ما همواره به دنبال رضایت کارفرمایان و پرستاران میباشد و سعی کردیم با توکل بر خدا در طی این سالیان سال به اعداف خود رسیده باشیم 

01

واحد تخصصی مراقبت ونگهداری ازسالمند در منزل

02

واحد مراقبت ونگهداری از بیمار در منزل​

03

واحدمراقبت ونگهداری از بیمار دربیمارستان​

04

واحدفوق تحصصی مراقبت ونگهداری ازنوزادوکودک درمنزل​

مراحل 10 گانه کارفرمایان

مراحل ثبت و درخواست پرستار در منزل

1- تماس با مشاوران با مرکز تدبیر و ثبت سفارش درخواست

2- اعزام کارشناس به موقعیت خدمات گیرنده و کارشناسی و تعیین قیمت و گزارش آن به مشاور مربوطه 

3- اعزام مراقب از مرکز تدبیر و مصاحبه کارفرما با وی 

4- انتخاب مراقب توسط کارفرما و شروع به کار آزمایشی ایشان با حقوق 

5- درصورت رضایت کارفرما عقد قرارداد با مرکز تدبیر 

6- انجام امور محوله توسط مراقب انتخابی طبق شرایط و ظوابط قرارداد

7- ارزیابی مداوم عملکرد مراقب توسط سامانه هوشمند مرکز تدبیر 

8- بازدید ناگهانی توسط بازرسین مرکز تدبیر و ارزشیابی و ساماندهی عملکرد پرسنل 

9- تعویض مراقب به درخواست کارفرما و صلاحدید مرکز

10- حق با متشری است و رضایتمندی ایشان به هرنحوی باید حاصل شود

اسکرول به بالا